พักผ่อนที่อุบุยามะมีข้อมูลการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุบุยามะเพียบ! อุบุจัง-มาสคอตของหมู่บ้านอุบุยามะ

แหล่งพัก

แหล่งอาหาร

แหล่งทิวทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวและของฝาก

ออนเซ็น

ข้อมูลการเดินทาง

เกี่ยวกับหมู่บ้านอุบุยามะ